Vol523模特一颗甜蛋黄a性感白衬衣配黑短裙超薄黑丝裤袜极致魅惑写真45P一颗甜蛋黄模范学院

Vol523模特一颗甜蛋黄a性感白衬衣配黑短裙超薄黑丝裤袜极致魅惑写真45P一颗甜蛋黄模范学院

心为离火,而真水居其中,法当随其势之润下,故用苦寒以泄之;坎为水而真火居其中,法当从其性之炎上,故用苦温以发之。寒多热少,阳气退,故为进也。

烦为虚烦,则热亦虚热,窒亦虚窒矣。热多欲饮水者,五苓散主之∶寒多不用水者,理中丸主之。

 俗所云伤寒留毒者是也。太阳被火迫,因转属阳明。

 栀豉治之,是“益心之阳,寒亦通行”之谓欤?按∶三阳皆受气于胸中。

亡阳则阴不独存矣,故治之者,当以扶阳为急。 亡阳即津液越出之互辞。

”答曰∶“身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。此以里证为主,里不和即是阳明病。

Leave a Reply